DFS010

Onsdag, 26 mars 2014 by
DFS010 - Flexibel silo - halv höjd - topputtag

Flexibel silo - halv höjd - topputtag

Siloerna är utformade för att lagra produkter på ett tumblett sätt.
Enheten har en halv pallhöjd och en lagringskapacitet på 1.2 m³.

Taggad under:

DFS100

Onsdag, 26 mars 2014 by

Flexibel silo - full höjd - topputtag

Siloerna är utformade för att lagra produkter på ett tumblett sätt.
Denna enhet har en full pallhöjd och en lagringskapacitet på 2.7 m³.

Taggad under:

DFS150

Måndag, 10 mars 2014 by
DFS150 - flexibelt silosystem - full höjd - basuttag

Flexibel silo - full höjd - basuttag

Siloerna är utformade för att lagra produkter på ett tumblett sätt.
Enheten har en halv pallhöjd och en lagringskapacitet på 2.5 m³.

Taggad under:

DSS001

Onsdag, 26 mars 2014 by
DSS001 - centreringsram för flexibla silor

Centreringsram för flexibel silo

Denna centreringsram för flexibla silor garanterar att operatörerna placerar silon på rätt plats i produktionen genom att helt enkelt sätta den mellan de två hörnen.

DSS010

Onsdag, 26 mars 2014 by
DSS010 - Laddningsstation för flexibla silor

Tom flaskladdningsstation med kylalternativ för flexibla silor

Denna tomma flaskladdnings- / kylstation för flexibla silor undviker termisk flaskdeformation genom att blåsa sval luft genom silon.

Taggad under:

DSS050

Onsdag, 26 mars 2014 by
DSS050 - Avlastningsstation för flexibla silor

Tom flaskavlastningsstation för flexibel silo

Denna lossningsstation lossar flexibla silor (med basutlopp - DFS150) i inmatningsfacket på en flaskavskruvar. Helautomatisk drift. Finns i 1 & 2 silopositioner.

TOPP

FORGOT DINA DETALJER?