VZT110

Torsdag, 06 mars 2014 by
VZT110 Samlingsbord bredt

Samlarbord

Samla bord för att packa flaskor manuellt - buffertbord 800 mm bredt / 1200 mm långt.

VZT111

Torsdag, 06 mars 2014 by
VZT110 Samlingsbord bredt

Samlarbord

Samla bord för att packa flaskor manuellt - buffertbord 1000 mm bredt / 1200 mm långt.

VZT112

Torsdag, 06 mars 2014 by
VZT110 Samlingsbord bredt

Samlarbord

Samla bord för att packa flaskor manuellt - buffertbord 1200 mm bredt / 1200 mm långt.

VZT210

Torsdag, 06 mars 2014 by
VZT21X Bricka packer bred

Bricka packer

Maskin för att packa flaskor i brickor för en bredd upp till 800 mm och ett buffertbord på 1200 mm långt.

VZT211

Fredag, 07 Mars 2014 by
VZT21X Bricka packer bred

Bricka packer

Maskin för att packa flaskor i brickor för en bredd upp till 1000 mm och ett buffertbord på 1200 mm långt.

VZT212

Fredag, 07 Mars 2014 by
VZT21X Bricka packer bred

Bricka packer

Maskin för att packa flaskor i brickor för en bredd upp till 1200 mm och ett buffertbord på 1200 mm långt.

VZT220

Torsdag, 30 juni 2016 by

Magasinpaket - kort buffertbord

Maskin för att packa flaskor i brickor för en bredd upp till 800 mm och ett buffertbord på 300 mm långt.

VZT221

Torsdag, 30 juni 2016 by

Magasinpaket - kort buffertbord

Maskin för att packa flaskor i brickor för en bredd upp till 1000 mm och ett buffertbord på 300 mm långt.

VZT222

Onsdag, 26 mars 2014 by

Magasinpaket - kort buffertbord

Maskin för att packa flaskor i brickor för en bredd upp till 1200 mm och ett buffertbord på 300 mm långt.

VZT230

Fredag, 07 Mars 2014 by
VZT23X Inverterat fackformatfackpaketmedium

Inverterad magasinmagasin

Maskin för att packa flaskor med halsar ner i brickor för en bredd upp till 800 mm och en bufferttransportör på 2500 mm lång.

TOPP

FORGOT DINA DETALJER?