DDC100

Tisdag, 23 juni 2020 by
DDC100 - Dynamisk datainsamlare

Dynamisk datainsamlare

Den här dynamiska datainsamlaren fångar upp data från linjen / blåsgjutningsmaskinen. Det är en PC och HMI. Mäter energiförbrukning, linjeeffektivitet etc.

Taggad under:

DDC200

Tisdag, 23 juni 2020 by
DDC200 - Dynamic Data Collector Server-applikation

Dynamic Data Collector Server-applikation

Denna applikation för Dynamic Data Collector Server fångar data från de olika dynamiska datainsamlarna på linjerna. Sedan lagras och kondenseras data efter ett tag. Data om linjekontroll inkluderar mätningar av linjens effektivitet, energiförbrukning etc.

Taggad under:

DDH025

Onsdag, 26 mars 2014 by
DDH025 - Avfuktare

Avfuktare

Avfuktaren extraherar fukt från luften i din produktionsmiljö. Den använder formvatten för att kyla ner luften, vilket minskar daggpunkten. Detta undviker kondens på dina formar / maskiner.

Linjekontroller

Onsdag, 19 mars 2014 by
DLC100 - Linjekontroll

Linjekontroller

Linjekontroller tillåter övervakning av parametrar och drift av maskiner och produktionslinjer. Kontrollerar flaskflödet, övergångar ... För högre effektivitet i linjen!

Taggad under:
TOPP

FORGOT DINA DETALJER?